Oznamujeme, že s tábory pro rok 2021 počítáme a připravujeme je!

KŘÍŽEM KRÁŽEM V HLUBINÁCH ČASU 2015

Vítejte ve fotogalerii druhého turnusu.
Vstupem se prohlížející zavazuje, že nebude fotografie umisťovat na sociální sítě a fotografie bude používat pouze pro vlastní soukromou potřebu.