Oznamujeme, že s tábory pro rok 2024 počítáme

O TÁBOŘE

Umístění

Tábor se nachází na louce v lokalitě obce Janoušov nedaleko Šumperka (cca 10 km vzdušnou čarou, severozápadně od Šumperka – Loc: 50°1´4.96“ N, 16°50´22,926“ E). Louka je ohraničená ze všech stran pásy listnatého lesa, které tvoří její přirozenou hranici a částečně ji chrání před přírodními živly.

Louka je naší skupinou dlouhodobě pronajatá.

mapa Janoušov

Základna

Na základně jsou tři stálé dřevěné budovy (kuchyň, jídelna a záchody). Ostatní vybavení tábora je po jeho skončení rozebráno a odvezeno k uskladnění.

Na základně nejsou, mimo přípojky pitné vody, k dispozici žádné inženýrské sítě (elektrika, plyn, kanalizace, telefon). 

Zaměření

Náš tábor je zaměřen především na to, aby současné děti přiblížil k přírodě a ukázal jim, že je možno zabavit se a hrát si i bez některých výdobytků civilizace jako jsou počítače, internet, televize atd.

Personál a vedoucí

U každého turnusu personální zabezpečení tvoří osoby, které se starají o logistické zabezpečení (hlavní vedoucí turnusu, zdravotník, kuchař, popř. hospodář) a které se starají o programové zabezpečení (programový vedoucí, oddíloví vedoucí, instruktoři).
    
Personál se účastní táborů dobrovolně z vlastní vůle a není za svou činnost odměňován. Zisk z táborů je investován do oprav a údržby táborové základny.

Během tábora jsou děti pod dozorem proškolených oddílových vedoucích s táborovou praxí a instruktorů. Téměř všichni vedoucí a instruktoři absolvovali náš tábor jako děti, a na základě svých prožitků a zkušeností se rozhodli pro pokračování své činnosti ve skupině.

 

Všichni hlavní vedoucí turnusů jsou držiteli Osvědčení o absolvování odborné přípravy „Hlavní vedoucí dětských táborů“.

Ubytování

Ubytování dětí je zajištěno ve stanech s dřevěnou podsadou, umístěných na plných dřevěných podlážkách. Kapacita jednoho stanu jsou dvě osoby.

Stravování

Celodenní strava na táboře se skládá z těchto položek: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. Jsou dodržovány zásady minimálně jednoho teplého jídla denně (mimo dne odjezdu) a minimálně jedna svačina obsahuje ovoce nebo zeleninu. Jídlo připravují kuchaři se zkušenostmi s vařením pro velký počet strávníků. Zásobování netrvanlivými potravinami je prováděno denně. Dodržování pitného režimu je zajištěno celodenním neomezeným přístupem k připravenému nápoji.  

Zdravotnictví

Nepřetržitý zdravotní dozor na táboře je zajištěn kvalifikovanými pracovníky se zdravotním vzděláním, nebo kurzem u Červeného kříže. V případě potřeby je smluvně zajištěna pomoc dětské lékařky z blízkého okolí (Ruda nad Moravou). Cesta autem do Šumperské nemocnice trvá cca 20 minut. Každodenní prohlídky, zda dítě nemá klíště, jsou samozřejmostí.

Hygiena

Jsou dodržovány základní denní hygienické úkony. Celková očista teplou vodou je zajištěna ve sprchovém koutu s koupelnovým kotlem na tuhá paliva. Záchody jsou suché, středoevropského stylu.

Program

Každý z turnusů má jako nosnou kostru programu celotáborovou hru, která má každý rok jiné téma. Dále se denní programová skladba skládá z kolektivních, míčových a bojových her (denní i noční), získávání táborových zkušeností, výletů a táboráků. Po obědě je dodržován odpolední klid. Děti se aktivně podílejí na chodu tábora (zásobování dřevem, škrábání brambor, umývání nádobí a noční hlídky).
   

Programové zaměření turnusů a kontakty na jejich zástupce naleznete na odkazech jednotlivých turnusů.